Справка 1

Наличности, приходи и разходи по сметката на СОПФ към 31.12.2012 г.

Прочети


Справка 2

Плащанията по заеми, предоставени със средства от СУСОПФ към 31.12.2012 г.

Прочети

 


Справка 3

Проекти и обекти, финансирани от СОПФ.

Прочети

 


Справка 4

Аналитична оборотна ведомост.

Прочети


Справка 4.1

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива.

Прочети


Справка 5

Касови трансфери към райони.

Прочети


Справка 5.1

Касови трансфери към райони.

Прочети


Справка 6

Плащанията от СОПФ през 2012 г. по преходни обекти от 2011 г.

Прочети


Справка 6.1

Преходни обекти по решения на СОС от минали години за плащане през 2013 г.

Прочети