Инвестираме в изграждането на уютен и зелен град,
осигуряващ добри условия за живот и бизнес на своите граждани.

 

Дейността на Специализирания общински приватизационен фонд е подчинена на
убеждението, че средствата придобити от приватизация трябва да се използват за реализация на проекти,
допринасящи за подобряване на жизнената среда и бизнес климата в Столичната община.За фонда

Специализираният общински приватизационен фонд (СОПФ) е специализирана структура, която отговаря за разпределението на средствата (приходите), реализирани вследствие на приватизация на общинско имущество. Благодарение на тези средства Столичния общински съвет реализира стратегии и програми за развитие на град София, с цел подобряване на облика на града и условията за живот в него.

Виж повечеПриоритетни области за финансиране

Образователна инфраструктура; Екология и зелена система; Транспорт; Здравеопазване; Социална сфера и достъпна среда; Култура, спорт и младежки дейности; Електронно управление; Сигурност; Административни сгради.

Виж повечеСтатистика

Брой финансирани обекти:  170
Финансиране по взети решения:  94 628 614  лв.
Статистиката е за период 2015-2019 г.

Виж повече