Приложение 1 и 1.1

Справка за наличностите, приходите и разходите към 31.12.2021 г.

Прочети

Приложение 2

Решения за финансиране с източник СОПФ през 2021 г.

Прочети

Приложение 3

Картон за разходите по дейности през 2021 г.

Прочети

Приложение 4

Аналитична оборотна ведомост по КП на СО за 2021 г.

Прочети

Приложение 5

Аналитична оборотна ведомост трансфери към райони на СО до м. декември 2021

Прочети