НОВИНИ

НОВИНИ

Близо три милиона лева за ремонти на детски градини и училища в София

Столичният общински съвет ще разгледа предложение на Стефан Марков – председател на финансовата комисия, и заместник-кмета Дончо Барбалов за отпускане на 2 826 850 лв. от приватизация за ремонти на сгради, които се нуждаят от обновление.

Във връзка с подготовката на бюджета на Столична община, зам.-кметът по строителството Ангел Джоргов е изискал от всички районни кметове да предоставят справка за проекти и обекти в кварталите за включване в инвестиционната програма.

Постъпилите предложения възлизат на 131 млн. лв., от които 92 млн. за детски заведения.

Извършен е преглед на всички, за да се установят обектите с най-неотложните нужди и е изготвен поименен списък за финансиране. В него попадат 12 детски градини в районите „Красно село“ „Възраждане“, „Сердика“, „Подуяне“, „Изгрев“, „Младост“, „Витоша“, „Връбница“ „Панчарево“ и „Банкя“, детска ясла №1 и четири училища в районите „Слатина“, „Триадица“, „Искър“ и „Връбница“. Ремонтните дейности предвиждат вътрешно и външно обновяване, подмяна на сградни инсталации, поправка на покриви, мерки за енергийна ефективност и др.

„Столична община има последователна политика за поетапно обновяване на образователната инфраструктура във всички райони на града. С тази цел Съветът за управление на СОПФ разгледа внимателно всички постъпили предложения и реши да отпусне средства за обновяването на общинската собственост и най-вече за създаване на удобна и красива среда за нашите деца“, коментира Стефан Марков – председател на Комисията по финанси и бюджет към Столичния общински съвет.