НОВИНИ

НОВИНИ

Обратно Нов съвет за управление на специализирания общински приватизационен фонд

На заседанието си от 30.04.2020 г. новоизбраният Столичен общински съвет (мандат 2019 – 2023), прие решение № 163, с което промени управляващите органи на Столичната агенция за приватизацията и инвестиции (СОАПИ), Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) и Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП).

На мястото на освободените членове на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (избрани с Решение № 90 по Протокол № 5/17.12.2015 г. на СОС, изменено с Решение № 307 по Протокол № 34/08.06.2017 г. на СОС) са избрани за членове следните общински съветници:

 1. Малина Едрева Одоен
 2. Силвия Тошкова Христова
 3. Екатерина Евлогиева Йорданова
 4. Лорита Георгиева Радева
 5. Прошко Начев Прошков
 6. Стефан Марчев Марков
 7. Иван Янчов Таков
 8. Милка Христова Христова
 9. Албена Александрова Кръстева
 10. Борис Бориславов Бонев
 11. Марта Руменова Георгиева
 12. Веселин Йорданов Калановски
 13. Борислав Любомиров Иванов

Със същото решение се възлага на Съвета за управление на СОПФ да вземе решение, съгласно което за месеците юни, юли, август и септември 2020 г. членове му да не получават месечни възнаграждения, а средствата от тези възнаграждения да бъдат предоставени по сметка на Столична община за осигуряване на дейностите по снабдяване с храна и лекарства на самотно живеещи болни възрастни хора и други социални дейности, както и за дейността на лекарите, медицинските сестри, санитари и персонал на общински болници, които ще се грижат за заразени с COVID-19 пациенти.

Създава се и работна група в състав от 9 членове - по двама представители от политическа група и един независим общински съветник, която в срок до 31.07.2020 г. да извърши анализ и внесе доклад с предложение за оптимизиране на нормативната уредба, регламентираща дейността на СОАПИ, СОПФ и ОГФМСП, включително и формирането на възнагражденията на техните органи за управление.

С пълния текст на Решение № 163 от 30.04.2020 г. може да се запознаете ТУК.