НОВИНИ

НОВИНИ

Обратно Нов Клуб на пенсионера ще се обособи в квартал „Горубляне“ със средства от Специализирания общински приватизационен фонд

Неизползваема сграда, предназначена за транспорт ще бъде реновирана и превърната в Клуб на пенсионера. Обектът се намира в столичния квартал „Горубляне“, а 150 000 лева отпуснати от Специализирания общински приватизационен фонд ще бъдат инвестирани в обновлението му. Комисията по финанси към СОС прие доклада, а на предстоящото си заседание в четвъртък, местният парламент ще се произнесе окончателно.

През 2020-а година в Столична община постъпва искане от Инициативен комитет „Горубляне“ за ремонтиране на изоставена сграда-общинска собственост, с предназначение „сграда за транспорт“, находяща се в двора на училището и предоставянето й за нуждите на пенсионерите в квартала. Извършени са огледи за преценка на състоянието на сградата. Установено е че състоянието й е добро и преустройството и промяната на предназначението й няма да повлияят на основната й конструкция. Има възможност за осигуряване на транспортен достъп и достъпна среда, съгласно действащите нормативни изисквания. Предвид намеренията на общината за реализация на обекта, който е предмет на голям обществен интерес, постъпилото искане от Инициативен комитет е изпратено на районния кмет за предприемане на необходимите действия по проектиране.

Ремонтът предвижда строително-монтажни дейности на помещенията, обособяване на кухненски бокс и осигуряване на общодостъпна среда. Целта е да бъде осигурено място, където пенсионерите ще поддържат връзка помежду си, за да не прекъсват отношенията си и да създават нови приятелства. Фокусът в работата на клуба ще бъде развитието и съхраняването на местния фолклор, традиции и обичаи, както и активна дейност в обединяване на възрастните хора, създаване на редица занимания и контакти помежду им.

Председателят на СУСОПФ и зам.-председател на Комисията по финанси Стефан Марков коментира, че това е поредната стъпка в подкрепа на подобряване социалната инфраструктура на територията на Столична община.