Приложение 1

Справка за наличностите по сметката на Общинския приватизационен фонд към 31.12.2014 г.

Прочети

Приложение 2

Плащане по заеми, отпуснати от СУСОПФ към 31.12.2014 г.

Прочети

Приложение 3

Обекти, финансирани от СУ СОПФ през 2014 г.

Прочети

Приложение 4

Картон на разходите по дейности към 31.12.2014 г. с натрупване.

Прочети

Приложение 5

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива - плащания на районни администрации през 2014 г.

Прочети

Приложение 6

Преходни обекти по решения на СОС за плащане през 2015 година.

Прочети

Програма

Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2014 година.

Прочети

Разчет

Разчет по Годишен прогнозен анализ СОПФ за 2014 година.

Прочети