Приложение 1

Наличности, приходи и разходи.

Прочети

Приложение 1а

Плащания по заеми, отпуснати от СОПФ.

Прочети

Приложения 2 и 2а

Решения за финансиране 2016 г.

Прочети

Приложение 3

Картон за разходите по дейности за Капиталовата програма.

Прочети

Приложение 4

Плащания на райони.

Прочети

Приложение 5

Хронологична оборотна ведомост.

Прочети

Приложение 6

Преходни обекти.

Прочети