Приложение 1

Наличности, приходи и разходи по сметката на СОПФ към 31.12.2013 г.

Прочети

 

Приложение 3

Плащания по заеми, предоставени със средства от СУСОПФ към 31.12.2013 г.

Прочети

Приложение 4

Аналитична оборотна ведомост по сметка 4010 до декември 2013 г.

Прочети

 

Приложение 4а

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива - Капиталови разходи на Столична община за 2013 г.

Прочети

 

Приложение 5

Аналитична оборотна ведомост - сметка 4020 до декември 2013 г.

Прочети

 

Приложение 6

Разходи за обекти на районните администрации в София през 2013 г.

Прочети

 

Приложение 7

Преходни обекти по решения на СОС за плащане през 2014 г.

Прочети