НОВИНИ

НОВИНИ

Ремонтират подлеза при Румънското посолство

От години гражданите очакват обновяване на съоръжението, което е връзка на два района, към две училища, пазар, Борисова градина и посолство.

С ремонта на подлеза на едно от най-натоварените кръстовища в столицата - между бул. "Михай Еминеску", ул. "Цар Иван Асен II" и "Шипченски проход" се осигурява достъпна градска среда. Докладът за рехабилитация на съоръжението бе приет от постоянната комисия по финанси, а в четвъртък се очаква и потвърждение на решението от СОС. Подлезът свързва районите Слатина и Средец и осигурява безопасно преминаване на гражданите. Също така в непосредствена близост до него има две училища, посолство, пазар, църква и непрестанен трафик от автомобили.

С изграждането на асансьорите ще се осигури достъп и на хората в неравностойно положение, майки с колички, за които подлезът е връзка с Борисовата градина и зелените пространства по "Цар Иван Асен II". Финансирането се осигурява от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) и е в размер до 770 000 лв. с ДДС.

Средствата се предоставят на район “Средец” за извършване на ремонтни работи в пешеходен подлез на кръстовището и също така ще трябва да контролират изпълнението на дейностите по изграждането на асансьори и обновяването.

От района вече са предприели действия и са възложили на сертифицирана фирма за проектиране, авторски надзор и консултантски услуги в областта на строителството на сгради, пътища и съоръжения, изготвянето на технически проект за обекта в 8 части. Въз основа на техническия проект е съставена актуална количествено-стойностна сметка за ремонтни работи на стойност 766 736,56 лева.

В момента подлезът е в не добро състояние. През годините са правени частични ремонти за поддръжка на експлоатационното му състояние. В подземното съоръжение има и 26 павилиона за търговска и обслужваща дейност, от които в момента работят малък процент.

"Продължаваме с финансирането от СОПФ на обекти с обществена значимост във всички райони на София.", коментира председателят на СУСОПФ и зам.председател на комисията по Финанси и бюджет Стефан Марков.